Materiały i karty pracy z języka angielskiego (22.06.2020 r. – 26.06.2020 r.)

Dzień dobry.

Przesyłam Państwu materiały i karty pracy dla dzieci z języka angielskiego  na przyszły tydzień od  22.06.2020 do

do 26.06.2020

Życzę miłej zabawy i pozdrawiam.

Link do zadań do wykonania dla dzieci:
https://padlet.com/wojcickaolsztyn/1h5m42k6n3ndifqd

Karty pracy na piątek 26.06.20

Dzień dobry.

Temat dnia: “Wakacje!”.

W piątek dzieci podczas słuchania wiersza rozwiną umiejętność uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści oraz  pamięć słuchową, w trakcie słuchania piosenki rozwiną  słuch fonetyczny i fonemowy oraz percepcję słuchową, w czasie zabawy ruchowej udoskonalą orientacje w schemacie  ciała, w trakcie wykonania pracy plastycznej rozwiną sprawność manualną i wyobraźnię oraz koordynacje wzrokowo – ruchową, przy wykonaniu wakacyjnej krzyżówki poszerzą słownik czynny oraz sprawność manualną.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena

Wakacje – karty pracy i materiały edukacyjne na piątek 26.06.20

Link do piosenki – “Idą wakacje”:

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E

Karty pracy na czwartek 25.06.20

Dzień dobry.

Temat dnia: “Moi przyjaciele”.

W czwartek dzieci podczas rozmowy kierowanej powiedzą: Kto to jest przyjaciel?, w czasie zabawy “Telefon z wakacji” rozwiną kompetencje językowe poprzez syntezę sylab w słowach, przy  słuchaniu piosenki udoskonalą słuch fonemowy i fonetyczny, a w trakcie gimnastyki przy muzyce rozwiną sprawność ruchową oraz liczenie, przy  zabawie  “Wakacyjne memory” będą ćwiczyć koordynacje wzrokowo – ruchową oraz motorykę małą.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena

Moi przyjaciele – karty pracy i materiały edukacyjne na czwartek 25.06.20

Link do piosenki – “Zostań moim przyjacielem”:

https://www.youtube.com/watch?v=K7i5YGNN4v8

Link do bajki – “Przyjaciele”:

https://www.youtube.com/watch?v=xEAxKQZ_zkg

Link do gimnastyki przy muzyce – “Ćwiczenia z liczeniem w podskokach”:

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

Karty pracy na środę 24.06.20

Dzień dobry.

Temat dnia: “Bezpieczne wakacje”.

W środę dzieci podczas rozmowy kierowanej stworzą listę rzeczy, które są niezbędne podczas wycieczek, a także poznają środki transportu, którymi  można udać się w podróż, w czasie słuchania wiersza zapoznają się z wakacyjnymi radami, a także poznają znaki, które są pomocne podczas wakacyjnego wypoczynku, w trakcie słuchania piosenki “Bezpieczne wakacje” rozwiną słuch fonemowy i fonetyczny oraz percepcje słuchową, a przy wykonaniu zadania “Zabawy z sylabami” rozwiną kompetencje językowe poprzez analizę głosek w słowach.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena

Bezpieczne wakacje – karty pracy i materiały edukacyjne na środę 24.06.20

Link do piosenki – “Bezpieczne wakacje”:

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

Karty pracy na wtorek 23.06.20

Dzień dobry.

Temat dnia: “Nad wodą”.

We wtorek dzieci podczas zabawy językowej poszerzą wiadomości na temat morza bałtyckiego oraz państw, które mają dostęp do morza, w trakcie zabawy językowej poszerzą słownik czynny oraz rozwiną kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach, podczas zabawy ruchowej udoskonalą umiejętności w schemacie ciała, a  przy wykonaniu pracy plastycznej “Żaglówka” rozwiną sprawność manualną i wyobraźnię, w czasie oglądania filmu poszerzą wiadomości o ekosystemie wodnym, chętne dzieci przy wykonaniu zadania “Matematyczne rybki” udoskonalą liczenie oraz koordynacje wzrokowo – ruchową.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena

Nad wodą – karty pracy i materiały edukacyjne na wtorek 23.06.20

Link do – “Szum morza”:

https://www.youtube.com/watch?v=B9CE0xeVD1k

Link do piosenki – “Lato na dywanie”:

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe

Link do  filmu – “Wędrówki skrzata Borówki – Jezioro”:

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA

Karty pracy na poniedziałek 22.06.2020 r.

Dzień dobry.

Temat dnia: “W górach”.

Przesyłam Państwu materiały edukacyjne oraz karty pracy dla dzieci na przyszły tydzień od 22.06.2020 do 26.06.2020, gdzie tematem kompleksowym będzie temat: “Wakacje!”.

W poniedziałek dzieci podczas rozmowy kierowanej dowiedzą się na temat gór, które można zwiedzać w Polsce, w trakcie słuchania wiersza rozwiną pamieć słuchową  oraz umiejętność wypowiadania się na  zadany temat, w czasie oglądania filmu  poszerzą słownik czynny oraz usystematyzują informacje o polskich górach, a przy słuchaniu piosenki “W góry”  rozwiną słuch fonetyczny i fonemowy, a także  percepcję słuchową, natomiast gdy  wykonają zadanie dla chętnych dzieci “Matematyczna żaglówka”  udoskonalą liczenie oraz koordynacje wzrokowo -ruchową.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena

W górach – karty pracy i materiały edukacyjne na poniedziałek 22.06.20

Link do filmu – “Kultura góralska – krótki przewodnik”:

https://zakopane.com/pl/kultura-goralska-krotki-przewodnik/

Link do filmu – “Nasze polskie góry”:

https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg

Link do piosenki – “W góry”:

https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE

Link do zabawy ruchowej – “Na ziemi zostaje”:

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

Temat: Lato w sztuce.

Dzień dobry.

Temat: Lato w sztuce.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

 1. Letnie krajobrazy poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy związane z letnimi krajobrazami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, czekania na swoją kolej, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia.
 2. Letni krajobraz twórcza praca plastyczna. Rozwijanie motoryki małej, prawidłowego chwytu pisarskiego, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 3. Praca z KP4.42a  doskonalenie umiejętności odczytywania prostych wyrazów, rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenie sprawności grafomotorycznej. Praca z KP4.42b rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 4. Dziękuję.
 5. Letnie krajobrazy 5

Temat: Letnia pogoda.

Dzień dobry 18.06.2020

Temat: Letnia pogoda.

Wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek.

 1. Pogoda rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej.
 2. Zjawiska atmosferyczne doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, układania wyrazów, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 3. Prognoza pogody doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, utrwalenie informacji o zjawiskach atmosferycznych. Pogodowe rytmy doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów literowych.
 4. Praca z KP4.41a doskonalenie percepcji wzrokowej, czytanie globalne wyrazów. Praca z KP4.41b ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności grafomotoryczne.
 5. Dziękuję.
 6. Życzę miłej pracy.
 7. Pogoda 4
 8. Zjawiska atmosferyczne 4