Opis platformy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca zdalne nauczanie stało się obowiązkowe. Oznacza to, iż dzieci kontynuują proces wychowania i kształcenia oraz realizują konkretne zadania zapisane w podstawie programowej techniką “nauki na odległość”.

Takie podejście wymusza zmianę sposobu realizacji procesu dydaktycznego również w naszej placówce. W związku z tym od dnia 30.03.2020 zdalne nauczanie będzie odbywało się za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej. Powstała ona z myślą o dzieciach na potrzeby zaistniałej sytuacji.

Nasza Platforma to narzędzie edukacyjne, które w sposób czytelny, zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych, umożliwia kontakt z wychowawcą oraz umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Funkcjonowanie Platformy jest intuicyjne i aby ułatwić Państwu korzystanie z niej dokonaliśmy podziału na poszczególne grupy.

Aby z niej korzystać trzeba się zarejestrować. Wszelkiej pomocy technicznej w okresie zapoznawania się z obsługą Platformy będzie udzielał Pan Malkiewicz, dzięki któremu udało się stworzyć to narzędzie tak szybko. Wsparcie techniczne udzielne będzie przez podstronę FAQ lub pod adresem e-mail: admin@akademiaprzedszkolaka.info.pl